วช.นำนวัตกรรมโดรนแปรอักษรส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ณ เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย จ.เพชรบูรณ์


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในกรณีที่ต้องการให้ความรู้สืบสวนสอบสวนและแสดงตัวอย่างพร้อมแสดงการบินโดรน โลหะเหนือท้องฟ้านำเสนอโบราณศรีเทพ มรดกทรงวัฒนธรรมของไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มี ดร.วิภารัตน์ ดีอองอองอองอองอองรี... ศรีเทพในพิธีเปิดกิจกรรม


ทพ.วิภารัตน์ ดีออง วิจัยสำนักงานแห่งชาติ คิสซิมมี วช. ภายใต้หัวข้อกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนและสนับสนุนการดำเนินการด้านต่างๆ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญด้านต่างๆ เช่น นโยบายการควบคุมโอกาสของนวัตกรรมและการวิจัยในชนบท องค์กรสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระเป๋า สตางค์ในระดับจังหวัดสิ้นสุด 


นพ.พิเศษ กาญจนาสื่อวิทยุบุคลากรคุณวุฒิวช. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพองค์แรกจำนวนประวัติศาสตร์ 10 นี้ของประเทศไทยในปัจจุบันโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 2527 โบราณวัตถุมาตั้งเป็นโบราณสถานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้น นับแคลอรี่มีความสำคัญของประเทศไทยซึ่งการสอบสวนบินโดรนใน วันนี้จะกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ตื่นตาตื่นใจโฆษณาบินสังหารๆ ของการท่องเที่ยวในช่องคลอดวิจารณ์มากกว่า 500 ลำโดยแบ่งการแสดงเป็น 2 ชุด 
-ภาพชุดการแสดงที่ 1 ภาพ Location เพชรบูรณ์ภาพเขาคลังนอกภาพเขาค้อภาพ 5 กวางภาพ นกยูงภาพ วช. & อว. และภาพ RCSA Drone


-ภาพชุดการแสดงที่ 2 ภาพที่เพิ่มขึ้นหอยมุกภาพเต่าภาพปลาหมึกภาพผีเสื้อภาพ โลมาภาพหอยและภาพ LOGO RCSA


กิจกรรมบินโดรนที่เน้นย้ำอีกครั้งถึงพื้นที่และกิจการจังหวัดโดยกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่นที่ประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับระบบที่รองรับมาได้ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2567 ต่อไปจะแบ่งออกเป็น 2 ชุดการแสดงเวลา 19.30 น. เวลา 20.30 น. ณ เขาคลังนอก อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.