TMA ระดมสมองผู้นำความคิด ยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันของไทย ใน Thailand Competitiveness Conference 2020

กรุงเทพฯ - วันที่ 18 สิงหาคม 2563 - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ปรับรูปแบบใหญ่งาน Thailand Competitiveness Conference สู่วิถี New Normal บนระบบสัมมนาออนไลน์ ระดมสมองผู้นำทางความคิดทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิชาการทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนทรรศนะ มุ่งยกระดับความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันด้านต่าง ๆ ทั้งภาคเศรษฐกิจ บริการ การท่องเที่ยว ดิจิทัล และอื่น ๆ พร้อมเปิดเวทีให้ผู้สนใจร่วมรับฟังฟรี ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/tmaregistration

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเผยว่า สมาคมฯ กำหนดจัดงานสัมมนาประจำประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “Thailand Competitiveness Conference 2020” ซึ่งถือเป็นวาระครบรอบ 12 ปีที่การสัมมนานี้ได้เป็นเวทีให้กลุ่มผู้นำทางความคิด ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักวิชาการ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอแนะแนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศภาย ในช่วงเวลาวิกฤติจาก COVID-19 ซึ่งแนวคิดและวิธีการที่ใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศก่อนเกิดวิกฤติการณ์ครั้งนี้ อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปในสภาพแวดล้อมของโลกที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแทบจะสิ้นเชิงหลังจากนี้ 

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ธุรกิจ รวมถึงภาคประชาชนมาร่วมกันแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนภายใต้วิถี New Normal โดยกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด (Themes) 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ Reality Check, Understanding the Future และ Shifting the Strategy

สำหรับประเด็นการสัมมนาภายในงานครั้งนี้มีหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ อาทิ การสัมมนาในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ประกอบด้วยหัวข้อ “การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการดำเนินธุรกิจและท่านสามารถปรับตัวให้อยู่รอดและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ในอนาคตอย่างไร?” โดย นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และนายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ดำเนินการอภิปรายคือ     ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ “ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกหลังเกิดวิกฤติการณ์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ การดำเนินธุรกิจ และวิถีชีวิตของมนุษยชาติ” โดย Professor Stephane Garelli Founder, IMD Word Competitiveness Center Professor Emeritus of world Competitiveness, IMD business school และการบรรยายพิเศษพิเศษเรื่อง “โลกจะเปลี่ยนแปลงไปหลังวิกฤติใหญ่ในครั้งนี้ หลายประเทศควรปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างไรให้สามารถฟื้นตัวและสามารถอยู่รอดได้?” โดย Professor Arturo Bris Director, IMD World Competitiveness Center โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด และนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และประธาน TMA Center for Competitiveness

จากนั้นในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 จะมีการอภิปรายเรื่อง “ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความปรกติรูปแบบใหม่ (New Normal) สามารถส่งผลอย่างไรต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต” โดย นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และนางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก Dr.Jake Dunagan Director of the Governance Futures Lab, Institute for the Future บรรยายในหัวข้อ “ความสามารถของภาครัฐและภาคธุรกิจในการจับสัญญาณก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเป็นจำเป็นในโลกยุค VUCA ท่านมีแนวคิดอย่างไรในการสร้างความสามารถในการมองการณ์ไกลในระดับนโยบายและธุรกิจของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต?”

การสัมมนาครั้งนี้ยังมีหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมาก เช่น “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจดิจิทัลและผลกระทบต่อองค์กรและถาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันในบริบทใหม่ของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างไร?” รวมถึง “แนวทางการพัฒนา Startup Ecosystem ในประเทศไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเป็นกลไกในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” เป็นต้น

ผู้สนใจรับชมการสัมมนาออนไลน์ “Thailand Competitiveness Conference 2020” โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่  https://bit.ly/tmaregistration  หรือติดต่อที่เบอร์ 02-319-7677 ต่อ 271

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.