“Reboot Your Bounce” คืนการเคลื่อนไหว ให้ชีวิตฟิตเต็มที่ด้วยเทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมและข้อเข่าเทียม พร้อมระงับปวดด้วย Radiofrequency

 

นพ.พนธกร พานิชกุล ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ เฉพาะทางด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ นพ.ศริษฏ์ หงษ์วิไล ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางด้านผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก และ นพ.มาร์วิน เทพโสพรรณ วิสัญญีแพทย์และแพทย์เฉพาะทางด้านระงับปวด โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมแถลงข่าว "Reboot Your Bounce” คืนการเคลื่อนไหว ให้ชีวิตฟิตเต็มที่ กับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคไม่ตัดกล้ามเนื้อ (DAA) และการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิคใหม่ ระงับปวด Radiofrequency ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นำวิถี ช่วยการผ่าตัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย และเทคนิคการผ่าตัดทะนุถนอมเนื้อเยื่อไม่บอบช้ำ ทำให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยและฟื้นตัวไว โดยอุทิพร สงวนสัตย์ และ Mr.Horward Marc Feldman ผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการผ่าตัดร่วมแบ่งปันประสบการ
และผลสำเร็จในการรักษา ณ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล .


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.