กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมฯเปิดเวทีเสวนา ระดมนักวิชาการถกบทบาท “เคมี...พระเอกหรือผู้ร้าย”

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเวทีเสวนา ดึงนักวิชาการหลากสาขาร่วมถกบทบาท “เคมี... ในฐานะพระเอกหรือผู้ร้าย”ของสังคม พร้อมให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนให้ตระหนักถึงบทบาทเชิงบวกของสารเคมี ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า และการบริหารจัดการเคมีอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ในงานนี้จะมีวิทยากรและนักวิชาการที่มาร่วมให้ความเห็น อาทิ 
· ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ Green Chemistry
· รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฮาซเคมโลจิสติกส์แมเนจเมนท์ จำกัดประธานกลุ่ม Responsible care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ
· ดร.นวลศรี ทยาพัชร ผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานสารตกค้างทางการเกษตร JMPR (FAO/WHO), ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการประเมินสารเคมีอนุสัญญารอตเตอร์ดัม และอดีตผู้อำนวยการกองวัตถุมีพิษ กรมวิชาการเกษตร
· ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร
· ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย
· ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินัยวนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้อำนวยการศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ งานเสวนา “เคมี...พระเอกหรือผู้ร้าย” จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.20 น. ณ ห้องบอลลูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯจำกัดเพียง 100 ที่นั่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://forms.gle/8t7JQY2nGFafuYPw8 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2345-1161


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.