NITMX มอบเงินสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี


บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด นำโดย คุณถาวร ตรีธนูชัย Senior Assistant Managing Director Infrastructure พร้อมทีมพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสมทบทุน จำนวน 300,000 บาท ให้แก่ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระครูวัชรสุวรรณาทร ท่านเจ้าอาวาส เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญพระตำหนักโบราณสมัยอยุธยา


โดยศาลาการเปรียญองค์นี้ ถือเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าพระขวัญในสมเด็จพระเพทราชา มีอายุประมาณ 500 ปี ภายในศาลามีจิตกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนลายน้ำกาว ซึ่งปัจจุบันได้ลบเลือนเห็นเป็นบางส่วนเท่านั้น อีกทั้งศาลายังมีการทรุดตัวลง หลังคาเกิดการเอนเอียง ทางวัดได้ให้ช่างนำคานเสาเหล็กหลายสิบต้นมาค้ำยันเอาไว้ชั่วคราว และเสาไม่สักแปดเหลี่ยมภายในศาลาที่มีลวดลายเขียนลายรดน้ำกนกทองได้แตกแยกจากการทรุดตัว


บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อปกป้องสืบสานศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์สังคมไทยที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.