โครงการพัฒนาสินค้าและบริการMade in Bangkok ” อวดโฉม 100 สินค้าและบริการสุดสร้างสรรค์ สะท้อนอัตลักษณ์กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จัดงาน “ Showcase สินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร

  

สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดงาน “ Showcase สินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ Made in Bangkok ”  โชว์ 100 สินค้าและบริการ สะท้อนอัตลักษณ์จาก 50 เขต มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฐานราก สอดรับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขึ้นแท่นของดีกรุงเทพ อวดสายตาชาวโลก โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “นายศานนท์ หวังสร้างบุญ” เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า กรุงเทพฯเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมด้วยมรดกทางภูมิปัญญาประกอบกับความร่วมสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยมีสินค้าและบริการที่น่าสนใจกระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆในพื้นที่ 50 เขต มีศักยภาพพร้อมต่อยอดออกสู่ตลาดในวงกว้างเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เสริมความแข็งแกร่งจากชุมชนฐานรากนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน


โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ กรุงเทพมหานคร Made in Bangkok เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ20ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ในด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้และเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจ และการลงทุนเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการรวมทั้งการยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้


“สินค้าและบริการMadeinBangkokจะทำหน้าที่สื่อสารถึงอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวในฐานะที่กรุงเทพมหานครเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ที่วันนี้ทุกคนจะได้ชื่นชม อัตลักษณ์แห่งกรุงเทพมหานครผ่านสินค้าและบริการถึง100รายการจาก 50 เขต ที่มารวมตัวกันในงานนี้”นายศานนท์ กล่าว  

   

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร

ดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกมิติทั้งด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม มุ่งเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนชุมชน ทุนสังคม ตลอดจนพัฒนาการรวมตัว รวมกลุ่มต่างๆในชุมชนเพื่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาในทุกด้าน 

โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ กรุงเทพมหานคร Made in Bangkok ดำเนินการตามนโยบายของนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของสินค้าและบริการในชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่สนใจและได้เกิดการตอบรับจากตลาดในวงกว้างสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนโดยมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่ต่อเนื่องเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครและการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนได้อย่างยั่งยืน  


ภายในโครงการพัฒนาสินค้าและบริการ กรุงเทพมหานคร Made in Bangkokสำนักงานส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้จัดทีมงานพร้อมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและศักยภาพของสินค้าและบริการในชุมชน ต่างๆ ทั่วทั้งกรุงเทพฯ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดเป็นสินค้าสร้างสรรค์ ปัจจุบันมีสินค้าสร้างสรรค์รวมทั้งบริการภายใต้ตราสัญลักษณ์ MadeinBangkokจำนวน 100 รายการ จาก 50 เขต


สำหรับงาน Made in Bangkok: สินค้าสร้างสรรค์ กรุงเทพมหานคร จัดแสดงสินค้าและบริการจาก

ชุมชนต่างๆใน 50 เขต รวมจำนวน 100 ชิ้นโดยแต่ละชิ้นสามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ในแง่มุมต่าง ๆ ของ

กรุงเทพมหานครได้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการร่วมคิดร่วมพัฒนาร่วมกับสมาชิกชุมชนมีความทันสมัย ใช้งานได้จริงสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่สามารถจาะตลาดได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ประกอบด้วย 5 ประเภทสินค้าและบริการคือ

1.อาหารและเครื่องดื่ม

2. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก

4.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและ

5.บริการต่างๆอาทิผ้าไหมบ้านครัว, หัตถกรรมไม้สัก,เครื่องประดับ/ อัญมณีนิลวัณโณ,เรือกระแชงจำลอง,เรือไทยราชเทวี,BRONZECRAFTเครื่องทองลงหิน,PANIDARเครื่องลยาราชาวดี,นาคราชปุระศิลปะหัตกรรมงานปั้นพญานาคสำหรับเช่าบูชา,เพลาไทนาฬิกาไม้และรูปปั้นช้างไทยทรงเครื่อง เป็นต้น

“ทั้งนี้คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะขยายการรับรู้สินค้าและบริการในโครงการ Made in Bangkok ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนต่างๆสร้างการเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน”นายแสนยากร กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.