กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมมัคคุเทศก์ภูเก็ต เตรียมความพร้อมรองรับเปิดประเทศ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”


กรมการท่องเที่ยวมอบหมายนายทะเบียนฯ ภูเก็ต จัดอบรมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 และการเปิดประเทศภายใต้โครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”


วันนี้ (29 มิถุนายน 2564) อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาตใต้ เขต 2 จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนเปิดการอบรม “การเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19” ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรการท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในการอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและรายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ของประเทศไทย และเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อรองรับการเปิดประเทศ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้


การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลายภาคส่วนมาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แบบเว้นระยะห่างตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวนกว่า 30 คน โดยมีหัวข้ออบรม ดังนี้


- ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศภายใต้เงื่อนไขภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต 

- ความปลอดภัยและมาตรการในการเตรียมเปิดประเทศ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” โดย สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 

- การเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกัน Covid-19 (Thai Stop Covid Plus) โดย ผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุข 

- ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดย นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.