สจล. ผนึก ซีเอ็มเคแอล - รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารหนุนใช้เทคโนโลยี ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนประเทศ

กรุงเทพฯ 27 กันยายน 2564 – ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนที่ 3 จากซ้าย) รศ. ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) (คนที่ 2 จากซ้าย) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ สจล. และประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ผลักดันเทคโนโลยี ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ในการขับเคลื่อนประเทศ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานด้านเอไอในการวิจัย ขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจไทยในอนาคต ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักหอสมุดกลาง สจล.


 หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ: คำอธิบายภาพจากซ้าย
1. รศ. ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
2. รศ. ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL)
3. ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ สจล. และประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH)
5. รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) และ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.