รพ. กรุงเทพ อยากให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจด้วยชุดตรวจสุขภาพ Caring Long COVID-19 Health Check upและชุดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายภายหลังการติดเชื้อ COVID-19

เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ส่งมอบความห่วงใยเพื่อให้คุณดูแลสุขภาพหลังจากการหายจากโรคโควิด-19 หรือภาวะลองโควิด (Long COVID) อาการที่หลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19 บางรายสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิม เพราะมีอวัยวะบางส่วนถูกทำลาย หรือมีภาวะแทรกซ้อนในขณะรับการรักษา จึงควรตรวจประเมินร่างกาย และฟื้นฟูร่างกายภายหลังการติดเชื้อ COVID-19 ด้วย ชุดตรวจสุขภาพ Caring Long COVID-19 Health Check up ให้คุณพร้อมกลับมาทำงานอย่างอุ่นใจ (Return to Work) สร้างความมั่นใจที่กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ ด้วยรายการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด เอนไซม์ตับ เพื่อประเมินการทำงานของตับ (SGPT/ SGOT) ค่าครีเอตินีนเพื่อตรวจประเมินการทำงานของไต และอัตราการกรองของไต ฮอร์โมนไทรอยด์ ค่าการอักเสบในร่างกาย เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการเกิดหลอดเลือดอุดตัน ระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 (IgM / IgG) ความสามารถในการจัดการเชื้อโรคของภูมิ (Neutralizing Antibody) เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมการตรวจประเมินร่างกายและรับคำแนะนำจากแพทย์เพื่อการฟื้นฟูร่างกายอย่างถูกต้อง เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับคุณ ในราคา 1,000 บาท 3,500 บาท 6,500 บาท 10,000 บาท และ 19,000 บาท รับบริการได้ที่ NON ARI Clinic (ชั้น 1 อาคาร R (Rehabilitation) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการอย่างน้อย 1 วัน สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2310 3812, 0 2310 3519
นอกจากนี้ เพื่อให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการกลับมาใช้ชีวิตหลังการติดเชื้อโควิด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดเตรียม ชุดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายภายหลังการติดเชื้อ COVID-19 ฟื้นฟูการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายตามอาการที่หลงเหลืออยู่ให้ดีขึ้น โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ตรวจประเมินเพื่อออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายเฉพาะบุคคล อาทิ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบการหายใจ หัวใจและหลอดเลือด หรือเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน โปรแกรมลดอาการปวด โปรแกรมเพิ่มสมรรถนะการรับรู้และความจำ รวมไปถึงโปรแกรมฟื้นฟูอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาความบกพร่องทางสมรรถภาพร่างกาย เป็นต้น ในราคา 11,500 – 14,000 บาท รับบริการจำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 1 - 1.5 ชั่วโมง ได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ชั้น 3 อาคาร R) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564 กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการอย่างน้อย 1 วัน สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2310 3031 หรือ Add line : https://lin.ee/Y67spls

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.