รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสเข้าปฏิบัติงานวันแรก

 วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๑๙ น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส พระพุทธประจำกระทรวงวัฒนธรรมและพระพุทธรูปที่ห้องทำงาน ชั้น ๗ ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงวัฒนธรรมวันแรก โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับ โดยในโอกาสนี้มีสมาชิกผู้แทนราษฎร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.