ไลฟ์ ดีดี มาร์เก็ต ตลาดกลางค้าส่งสินค้าคุณภาพ ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ ภายใต้องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย รวมไปถึงสินค้าโอทอป เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักและใส่ใจสุขภาพ เปิดตัวตลาด “ไลฟ์ดีดี มาร์เก็ต” พร้อมเป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ผลิตทั้งเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น สินค้าโอทอป กับผู้ขายที่กำลังมองหาสินค้าดีๆ มีคุณภาพเพื่อไปต่อยอดสร้างรายได้ต่อไป

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด เปิดเผยว่า “องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำการเปิดตัวตลาด “ไลฟ์ดีดี มาร์เก็ต” อย่างเป็นทางการ สำหรับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งตลาดนั้น เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่าง ผู้ผลิต,เกษตรกร ที่ต้องการขายสินค้าของตนเองไปยังผู้ขาย เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ขายในการที่จะต้องการแสวงหาสินค้าเกษตร รวมไปถึงสินค้าโอทอป ที่มีคุณภาพ ส่งต่อไปยังผู้บริโภค

สำหรับจุดเด่นของตลาด “ไลฟ์ดีดี มาร์เก็ต” นั้นเราต้องการเน้นการขายสินค้าที่เหมาะกับคนรักสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆประกอบด้วย

· กลุ่มผักสด GAP ,ORGANICS ส่งตรงจากแปลงเป็นสินค้าเกษตร พร้อมส่งด้วยมาตรฐาน GAP , GMP และ Organics Thailand· ผลไม้ตามฤดูกาล ผลไม้สดจากเกษตรกรส่งตรงจากสวนมาให้ผู้สนใจได้เลือกซื้อ ซึ่งจะเป็นผลไม้คุณภาพสดใหม่ เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง

· สินค้าท้องถิ่น ส่งตรงจากผู้ผลิต(ของกิน) โดยในกลุ่มนี้จะเป็นสินค้า โอทอป ประเภทของกิน ที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นนั้นๆมาผลิตเป็นอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่อร่อยเช่น สมุนไพร อาหาร และเครื่องดื่ม ที่สื่อถึงวัฒนธรรมในชุมชน และหาได้จากแหล่งผลิตนั้นๆโดยเฉพาะ
· สินค้าท้องถิ่น ส่งตรงจากผู้ผลิต(ของใช้) กลุ่มนี้จะเป็นสินค้า โอทอป ประเภทของใช้ที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นมาผลิตของใช้ เช่น งานฝีมือระดับคุณภาพ ที่สื่อถึงวัฒนธรรมในชุมชน และหาได้จากแหล่งผลิตนั้นๆโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ องค์การตลาดก็ได้เดินหน้าสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการระบายสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคการเกษตร โดยเปิดช่องทางการจำหน่ายผลผลิตลองกองจากชาวสวนโดยตรง เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาที่รับซื้อโดยตรงจากชาวสวน ภายใต้ Life DD Hub


สำหรับ “ไลฟ์ดีดี มาร์เก็ต” นั้นถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับสินค้าเกษตรค้าส่ง รวมไปถึงโอทอป ต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่สนใจในสินค้าคุณภาพ และรักสุขภาพ นอกจากนี้สินค้ายังเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน ส่งตรงจากเกษตรกรมายังผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริงอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ www.lifeddmarket.com หรือโทร. 02-0249270-74 ต่อ 26” นายภาณุพล กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.