ประกาศ ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 กรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 122 ระบุ Timeline เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00น. ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมายังศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ นั้น ทางศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริงจาก สำนักสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี แล้วพบว่า ผู้ป่วยได้เดินทางมาจอดรถที่ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ จริง เพื่อไปซื้อของยังศูนย์การค้าอื่นบริเวณใกล้เคียง โดยไม่ได้แวะร้านค้าใดใดภายในศูนย์การค้าฯ ซึ่งการผ่านเข้าออกศูนย์การค้าฯ นั้น ผู้ป่วยได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์การค้าฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจเช็คอุณหภูมิ และการสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่ภายในศูนย์การค้าฯ ตลอดเวลา โดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ได้เดินกลับมายังอาคารจอดรถของศูนย์การค้าฯ และเดินทางกลับทันที โดยไม่ได้แวะร้านค้าใดใดเช่นกัน 


อย่างไรก็ตาม ศูนย์การค้าฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานร้านค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นสำคัญ จึงเร่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยของการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด นอกเหนือจากมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยหลักที่ดำเนินการอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของศูนย์การค้าฯ ทุกพื้นที่ ทั้งด้านในและบริเวณรอบนอกอาคาร
โดยยึดปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลักด้านความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ได้แก่
1. มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวด
2. มาตรการลดความแออัด
3. มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส
4. มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก
5. มาตรการเฝ้าระวังติดตาม

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจศูนย์การค้าฯ มาโดยตลอด ศูนย์การค้าฯ เชื่อว่า เราคนไทยทุกคนจะสามารถเอาชนะและก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.