มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์วิจัยฯ

กรุงเทพฯ 9 ธันวาคม 2563ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานและคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก นายซื่อตรง มหาพรึกษ์พงษ์ (คนกลาง) และ นายสุวัฒน์ มหาพรึกษ์พงษ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital) โรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรของคนไทย และการรักษาผู้สูงอายุ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.