เอ็นไอเอ ร่วมนำนวัตกรรมต่อยอดผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก

กรุงเทพฯ 14 มกราคม 2564 - ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง (คนขวา) รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ลงนามความร่วมมือการนำเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของไทย ภายใต้โครงการ“เชื่อมตลาดกับนวัตกรรม สร้างสรรค์อนาคต: MARKET LED INNOVATION” เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการ การขยายตลาด และสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีระดับโลก โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.