รพ.จุฬาลงกรณ์ ปล่อยขบวนคาราวานอุปกรณ์การแพทย์ มอบให้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ช่วยเหลือรพ.ที่ประสบอุทกภัย

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ ร่วมกับ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้บริหารสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 เพื่อเดินทางมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งต่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564


ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปล่อยขบวนคาราวานพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำมอบเพื่อให้กับโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในบริเวณพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยส่งต่อผ่านโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 ช่วยสนับสนุน ประสานงาน และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางของขบวนคาราวาน


สำหรับรายการพัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ที่ได้นำส่งไปบริจาคในครั้งนี้ อาทิ เปลเข็นคนไข้ เตียงนอนผู้ป่วย เตียงตรวจผู้ป่วย เตียงตรวจภายใน เก้าอี้แถว เก้าอี้เดี่ยว โซฟา เป็นต้น รวมถึงพัสดุอุปกรณ์อื่นๆ อีก 216 รายการ กว่า 1,000 ชิ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยังได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 12,000 ชิ้น แอลกฮอล์เจลขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 144 ขวด ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อนำแจกจ่ายและใช้ตามความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.