ประธานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) และเพื่อนๆนมธ. รุ่นที่ 14ร่วมกิจกรรม CSR

พล.ต.ต.ดร.อภิชัย ศรีโสภิต ประธานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) และเพื่อนมธ. รุ่นที่ 14ร่วมกิจกรรม CSR บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดเข่า มูลค่า 150,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลกำแพงแสนโดยมีนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.