บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดทำภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพ ผู้เคยได้รับทุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย “ไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ” (Keep On Paying It Forward)"มีคำกล่าวซ้ำ การทำซ้ำแบบเดิมเรื่อย ๆ จะไม่มีทางได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น แต่เราเชื่อว่า การส่งต่อสิ่งที่ดีซ้ำ ๆ ให้ผู้อื่น จะสร้างสิ่งที่ดีต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด" บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ก็เช่นกัน กว่า 30 ปี ที่สนับสนุนทุกความตั้งใจและขับเคลื่อนความฝัน ในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน ผ่านมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และเราจะยังคงทำต่อไป ตามคำกล่าวที่ว่า “การแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด เพื่อขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืน” นับย้อนไปกว่า 30 ปี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดตั้ง มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. สนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น  2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงได้สร้างสรรค์โฆษณา เรื่อง ไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ (Keep On Paying It Forward) ความยาวประมาณ 5.51 นาที โดยเป็นภาพยนต์โฆษณาส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยนำเสนอผ่านสื่อ ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) และช่องทางยูทูป (Youtube) ของ Toyota Motor Thailand

 


สำหรับเรื่อง “ไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ (Keep On Paying It Forward)” เป็นการนำเสนอเรื่องราวของ “ครูจุไรรัตน์  ปินตาปัน” หรือ “ครูบี” หนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จากวัยเด็กที่มีอาชีพในฝันอยากเป็นแอร์ โฮสเตส และเป็นเด็กตั้งใจเรียน เพื่อให้สามารถทำความฝันของตัวเองให้เกิดขึ้นได้จริง แต่ด้วยมีความจำเป็นที่ต้องช่วยงานที่บ้านทุกวัน จนทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการอ่านหนังสือ ทำให้การสอบในแต่ละครั้งทำได้คะแนนน้อยลงเรื่อยๆ

 ต่อมามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้เข้ามาเสนอทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์เพื่อสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ นำความรู้ไปพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต ครูประจำชั้นจึงเห็นพฤติกรรมที่ดีของ “บี” ที่ชอบช่วยเหลือครู ทำให้ครูอยากลงพื้นที่ไปที่บ้าน จึงทำให้ครูได้รับรู้เรื่องราวหลังเลิกเรียนของบีว่าทำอะไรบ้าง ทำให้ครูประจำชั้นเห็นใจและอยากช่วย “บี” ให้กลับมามีผลการเรียนที่ดีขึ้นกว่าเดิม ครูช่วยสอนพิเศษให้กับ “บี”  จนมีผลการเรียนที่ดี จึงได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี

 

ทั้งนี้ ทำให้ “ครูจุไรรัตน์  ปินตาปัน” ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จนเรียนจบปริญญาและได้บรรจุเป็นครู จนปัจจุบัน “ครูจุไรรัตน์  ปินตาปัน” เป็นครูชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
นี่เป็นเพียงบางส่วนกว่า 18,000 ทุน ที่สนับสนุนทุกความตั้งใจและขับเคลื่อนความฝัน

จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผ่านมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ และกว่า 30 ปี ในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนและเราจะยังคงทำต่อไป “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย การแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด เพื่อขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืน”

กดรับชม ไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ (Keep On Paying It Forward) – มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย : https://www.facebook.com/watch/?v=466433672032103 หรือ https://www.youtube.com/watch?v=6XYu0YKSAl8

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.