NRF เผยธุรกิจลดคาร์บอนที่ได้ลงทุนในบริษัทผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีต่อสู้โลกร้อน คว้ารางวัล  “XPRIZE Carbon Removal”  จาก Elon Musk มาเสริมทัพกลุ่มธุรกิจ Climate Actionเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Clean Food Company

 จุดยุทธศาสตร์สำคัญ ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ผ่านการลงทุนใน Frontline Bioenergy LLC. เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเสริมแกร่งในธุรกิจ Climate Action Group โดยการนำเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจต่อสู้โลกร้อน คว้ารางวัล XPRIZE Carbon Removal จาก Elon Musk มาพัฒนาโครงการดักจับคาร์บอนในประเทศไทยไทยและสหรัฐอเมริกา


นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NRF กล่าวว่า ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง อีกทั้งNRFเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ที่นับเป็น 1ใน3 ของอุตสาหกรรมใหญ่ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ จึงผุดโครงการ Decarbonization ซึ่งนับเป็นหัวใจของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยในขณะนี้ความคืบหน้าของโครงการเป็นไปในทิศทางที่ตามแผนที่ตั้งไว้ โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงสัญชาติสหรัฐอเมริกา ของบริษัท Frontline Bioenergy ซึ่งทางเราได้ลงทุนไว้ อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวยังคว้ารางวัล XPRIZE  Carbon Removal จาก Elon Musk อีกทั้งการลงทุนในครั้งนี้นับเป็นแผนการพัฒนาธุรกิจ BCG Economy ทั้งยังเป็นโอกาสของธุรกิจเพื่อการรองรับมาตรการ CBAM ในอนาคต รวมถึงการทำ Carbon Footprint ของบริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากนี้คาดว่าในปี 2023 จะสามารถบอกได้ว่าโรงงานดังกล่าวจะก่อตั้งที่ใด และในปี 2024-2025 จะเริ่มเห็นการดำเนินงานของโครงการ Decarbonization ชัดยิ่งขึ้น อีกทั้งโครงการนี้ยังดึงผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนร่วมเป็นทีมบริหาร พร้อมขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่มีการปล่อยคาร์บอนติดลบภายในปี 2050 และการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Climate Action Group

เกี่ยวกับ Frontline BioEnergy, LLC 
Frontline BioEnergy, ก่อตั้งในปี 2003 โดยมีภารกิจสำคัญในการเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีทางเลือก เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและแปรชีวมวล สู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการแปรสภาพสู่ชีวมวล ไปสู่พลังงานสะอาดที่หลากหลาย อาทิเช่น ก๊าซธรรมชาติ ไฮโดรเจน ไบโอคาร์บอน และอื่นๆ ซึ่งในแต่ละปีนับแต่ก่อตั้งความต้องการการผลิตเชื้อเพลิงและพลังงานมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทาง Frontline Bioenergy เองได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตก๊าซชีวมวล รวมถึงสิทธิบัตรนานาชาติ เพื่อเป็นเทคโนโลยีทางเลือกที่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือ 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.