สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย แถลงแนวทางการทำงานปี 2564

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ถนนพระราม 4 ดร.เพ็ญ - ชณิชา ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวแนวทางการทำงานของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ปี 2564 ในงานได้รับเกียรติจาก ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิเช่น พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์, ม.ล.สิริน รองทรง, ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี, คุณสุมณี คุณะเกษม, คุณสมถวิล ปธานวนิช, คุณลลิสา จงบารมี, พลอากาศโทน้อย ภาคเพิ่ม, กำนันยงยศ แก้วเขียว,คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ และคุณรัฐฉัตรพร ใจกุศลกมน




อนึ่ง สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้สตรีและบุคคลทั่วไป ร่วมกันทำความดี เพื่อเป็นตัวอย่างของการทำความดี การเสียสละ ยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี และบุคคลที่ทำความดี ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของสตรีที่จะเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยปี 2564 สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือครอบครัวของสตรีที่เป็นลูกหนี้ธนาคารในด้านสินเชื่อบ้าน และช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร ปัจจุบันสมาพันธ์ฯ มีสมาชิกมากกว่า 10000 คนจากทั่วประเทศ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ได้ทาง เฟสบุ๊ค สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.