ร่วมระดมความคิด

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานการประชุมภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก นำผู้บริหาร อพท. ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางการจัดทำคู่มือในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมความพร้อมของเมือง การจัดทำใบสมัคร และการดำเนินการตามพันธะสัญญาเมื่อได้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แล้ว ซึ่งจะป็นประโยชน์ต่อเมืองต่างๆ ที่สนใจได้นำไปใช้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนา เมือง ชุมชน ที่ยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.