ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย รศ.นพ.ธีระ วัชปรีชานนท์ หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร อ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล ร่วมในพิธีเปิด คลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช คลินิกจุลศัลยรักษ์ ดรุณรักษ์คลินิก เพื่อให้บริการประชาชน ณ อาคาร ภปร ชั้น 8 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.