ธัญเทพ ผนึกกำลัง สจล.และศิษย์เก่า ดึงนักวิชาการ 3 สาขา อัพดีกรี “ธุรกิจกัญชง” ดันไทยเป็นฮับ “พืชเศรษฐกิจใหม่”

 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา รองศาสตรจารย์ ดร.อนวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) , นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. และ นายสุธี ธนนันท์ศิริ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ธัญเทพ ฟู้ดส์ จำกัด  ได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ยกระดับผลิตภัณฑ์กัญชง” สู่การเพิ่มทางเลือกอุตสาหกรรมอาหารและยานายสุธี ธนนันท์ศิริ  กล่าวว่า ธัญเทพ ฟู้ดส์ เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านอาหาร เครื่องดื่ม และยาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพร มีความตั้งใจในการต่อยอดพืชกัญชงให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้คุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ให้การสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรที่บริษัทฯ ในการพัฒนากระบวนการทั้งหมดในเชิงวิชาการ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาให้สมบูรณ์ นับตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการนำกัญชงที่ผ่านกระบวนการสกัดสารแคนนาบินอยด์ (CBD) ที่มีคุณภาพจากโรงงาน มาต่อยอดในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และยา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายในชุมชนโดยรอบ ด้วยการจับมือ สจล. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชน นับตั้งแต่การปลูกและสกัดกัญชงที่มีคุณภาพ การใช้กัญชงอย่างถูกกฎหมาย ฯลฯ เพื่อสร้างเป็นรายได้ให้ชุมชนและชาวบ้าน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคตขณะที่ รองศาสตราจารย์ อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ  เผยว่า การร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อยกระดับ ‘ผลิตภัณฑ์กัญชง’ ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการจากนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านพืชกัญชง 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะอุตสาหกรรมอาหาร สู่การผลักดันให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ขึ้น อันจะสร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต  และถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาด้านงานวิจัย และสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของนักวิจัย สจล. ในหลากมิติ ที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดทุกองค์ความรู้แก่หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐหรือเอกชน อันนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน นับเป็นตอกย้ำวิสัยทัศน์ของการเป็น The World Master of Innovation ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอย่างแท้จริง


ด้านนายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. กล่าวว่า สมาคมศิษย์เก่า สจล ได้ขับเคลื่อนโครงการสร้างต้นแบบเศรษฐกิจชุมชม เริ่มเห็นเป็นรูปธรรม ทำให้ ธัญเทพ ฟู้ดส์ สนใจและขอให้เชื่อมต่อกับ สจล เพื่อร่วมมือศึกษาวิจัยและพัฒนา "ผลิตภัณฑ์กัญชง" ให้ได้คุณภาพ และถูกกฎหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และในอนาคต นอกจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะอุตสาหกรรมอาหาร  ก็คงจะมีการดึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์เข้ามาร่วมวิจัยและพัฒนาด้วย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.