ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โคราช จีโอพารค์ กับ อพท. “กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์”อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โคราช จีโอพารค์ กับ อพท.
“กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์”อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา"
                  
 ..........อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น
                                                   
ช้อบปิ้งตลาดเช้าสุขสมบูรณ์
                                                  
 ต้นน้ำหลงมูลสามง่าม เห็ดหอมมากคุณค่า
                                                   
อร่ามตาดอกเบญจมาศ ผักสดไร้สารพิษ
                                                  
 พระอาทิตย์งามที่ผาเก็บตะวัน
                                                   
พักบ้านฉันโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์......


ในระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนาย พ.ศ 2565 ที่ผ่านมาองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 (อพท.2) ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยการนำของน.ส.วัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพทพร้อมด้วย นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวได้นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางเดินทางมายังกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดออกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณะชนต่อไป
- รางวัลมาตราฐานการท่องเที่ยวไทยที่กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์


- อ่างเก็บนำ้ห้วยขมิ้น
สำหรับกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณก.มที่ 9 ห่างจากอ.วังน้ำเขียวระยะทาง12 ก.ม ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า“บ้านห้วยขมิ้น” เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับลำห้วยขมิ้น ซึ่งมีต้นขมิ้นเหลืองยืนต้นกระจายอยู่โดยรอบลำห้วยเป็นจำนวนมากต่อมาได้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นจึงเรียกชื่อใหม่ว่า “อ่างเก็บน้ำแม่ขมิ้น”เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปราจีนบุรีไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงในจ.ฉะเชิงเทราต่อไป

-  น.ส.วัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท
-  นางบังอร พรอันแสง ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสุขสมบูรณ์
นายคณิศร ฉิมพลี ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชนสุขสมบูรณ์จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตรกรรม 
ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2529 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้ามาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเล็งเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรอาทิ เช่น ทำไร่มันไร่ข้าวโพด ทำไร่พริก ทำผักปลอดสารพิษ ทำเห็ดหอม ปลูกดอกเบญจมาศ ทำสวนผลไม้ ทำบ้านพักโฮมสเตย์ ชุมชนจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “หมู่บ้านสุขสมบูรณ์”และจากความคิดริเริ่มของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูล ที่เห็นว่าบ้านสุขสมบูรณ์นั้นมีความอุดมสมบูรณ์และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 จึงได้จัดตั้งโฮมสเตย์โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์”โดยชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์มี นางบังอร พรอันแสง ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสุขสมบูรณ์ และนายคณิศร ฉิมพลี ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชนสุขสมบูรณ์จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตรกรรม เพื่อการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์ ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเดินทางมาเที่ยวชมพร้อมทำกิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจมาจนถึงปัจจุบันนี้

- ศาลพ่อปู่หลวงราชบำรุง
ภายในใจกลางของกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์จะเป็นที่ตั้งของศาลพ่อปู่หลวงราชบำรุงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ศรัทธาเลื่อมใสกันมากพ่อปู่จะคอยปกปักษ์รักษาชาวบ้านและคุ้มครองพื้นที่ป่าในเขตทับลานให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งพ่อปู่ได้มาเข้าฝันชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วใจกันสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่สักการะบูชามาจนถึงทุกวันนี้
- ผักออกเกนิค ปลอดสารพิษ
- นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว


 - ห่อสลัดโรล

- ห่อสลัดโรล
- อาหารพื้นบ้านสุขสมบูรณ์
-ของฝากจากบ้านสุขสมบูรณ์
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังบ้านสุขสมบูรณ์นอกจากจะได้สูดโอโซนอากาศบริสุทธิ์แล้วยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมเก็บผักปลอดสารพิษมามาห่อสลัดโรลและลองชิมด้วยฝีมือตัวเองอีกด้วยครับ
ภายในกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์นอกจากจะมีบ้านพักในรูปแบบโฮมสเตย์แล้วบริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นยังมีสนามหญ้าลานกางเต๊นท์พร้อมห้องสุขาและห้องอาบน้ำไว้คอยให้บริการแก่ผู้มาเยือนอีกด้วย
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางบังอร พรอันแสง ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสุขสมบูรณ์
โทรศัพท์  093 3723122
- บรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่เป็นคอกาแฟให้เดินเท้าเลยลานกางเต๊นท์ขึ้นมาอีกประมาณ100เมตรริมถนนภายในหมู่บ้านจะมีร้านกาแฟสดมีชื่อว่า “ร้านกาแฟตื่นเต้น” ไว้คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวพร้อมฟังการบรรเลงพิณดนตรีพื้นบ้านของคนอีสานคอยขับกล่อมอีกด้วยครับ ยามบ่ายแก่ๆเช่นนี้ทานกาแฟสด อราบิก้าพร้อมแกล้มด้วยขนมสะบัดงาขนมพื้นบ้านพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ไปมีความสุขจนไม่อยากกลับกรุงเทพฯเลยครับ ภายในร้านกาแฟตื่นเต้นยังมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในราคาคืนละ300บาทต่อคนอีกด้วยครับ
ร้านกาแฟตื่นเต้นภายในชุมชน
- นั่งจิบกาแฟไปฟังเพลงจากพิณอีสานไป

- เรียนรู้การชงกาแฟ
- เรียนรู้การชงกาแฟ
- ขนมสะบัดงาขนมพื้นบ้าน
 
- บ้านพักโฮมสเตย์ของร้านกาแฟตื่นเต้น
ได้เวลาแดนร่มลมตกเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกกันที่ผาเก็บตะวันตั้งอยู่ห่างจากชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ระยะทางประมาณ 3 ก.มเท่านั้นเองครับ สำหรับผาเก็บตะวัน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลาน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นที่ตั้งของหลักแบ่งเขตจังหวัดปราจีนบุรีกับจังหวัดนครราชสีมา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทับลานระหว่างรอชมพระอาทิตย์ตกภายในอุทยานแห่งชาติทับลานมาร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้ากันน่ะครับโดยใช้หนังสติ๊กเป็นเครื่องมือพร้อมกระสุนคือเมล็ดไม้มะค่าโมงเหนี่ยวหนังสติ๊กไปเบื้องหน้าจากนั้นก็ปล่อยกระสุนให้ลั่นออกไปไกลตามแต่กำลังแขนของเราครับส่วนกระสุนจะไปตกที่ไหนในป่าก็ช่างมันอีกไม่กี่เดือนในยามฤดูฝนเช่นนี้เมล็ดพันธุ์พืชก็จะงอกงามเป็นป่าใหญ่ต่อไปครับ
- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทับลาน
- ผาเก็บตะวันภายในอุทยานแห่งชาติทับลาน
- จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติทับลาน
- กิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้า
- กิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้าโดยใช้หนังสติ๊กเป็นเครื่องมือพร้อมกระสุนคือเมล็ดไม้มะค่าโมง

- จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติทับลาน
- จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติทับลาน
 เช้าวันรุ่งขึ้นก่อนออกเดินทางต่อไปแวะตลาดไทยพัฒนาอ.วังน้ำเขียวจ.นครราชสีมาหรือตลาดละลายทรัพย์ของนักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านเส้นทางวังน้ำเขียวคงอดไม่ได้ที่จะต้องจอดรถแวะหาซื้อของฝากของกินมากมายหลากหลายชนิดมีให้เลือกซื้อหาได้ตามใจชอบครับ
 

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางบังอร พรอันแสง ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสุขสมบูรณ์
โทรศัพท์  093 3723122
ลุงหนวด รายงาน
6 มิย. 2565

 

  

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.