เปิดกลยุทธ์แบรนด์ไทยได้ไปต่อ ขึ้นแท่นสุดยอดนักส่งออกต้นแบบภาคกลางจากโครงการ YELG ปี 4 ส่ง “จีรดา รังนก - ซีดีนณ์ อาหารทะเลแช่แข็ง” อวดตลาดโลก

กรุงเทพฯ 21 มิถุนายน 2565 บริษัท เวลท์ตี้ แพลนเนท จํากัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแท้เพื่อสุขภาพ 100% ภายใต้แบรนด์ จีรดา รังนก เป็นรังนกดิบ จากฟาร์มที่คัดสรรจากกลุ่มชุมชนบ้านรังนกในพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งอยู่ที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งส่งตรงจากทะเลอันดามัน ภายใต้แบรนด์ ซีดีนณ์ (cae dean) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผู้ประกอบการตัวแทนจากภาคกลาง จากโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ปี 4 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หลังเข้ารับการอบรมเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่มีคุณค่า เหมาะสมต่อการผลักดันสินค้าไทย ของคนไทย ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น ที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และได้รับการยอมรับในเวทีการค้าสากล
นาย โกศล สีใสเพ็ชร กรรมการผู้จัดการบริษัท เวลท์ตี้ แพลนเนท จํากัด กล่าวถึงผลิตภัณฑ์รังนกแท้ 100 % และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง ภายใต้แบรนด์ ซีดีนณ์ ว่า “ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์แบรนด์ จีรดา รังนก กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์รังนกที่ได้มาตรฐานและคุณภาพระดับพรีเมี่ยมนั้น เกิดขึ้นจากความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรังนกที่มีคุณภาพจากฟาร์ม ที่คัดสรรมาจากกลุ่มชุมชนบ้านรังนก ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นแหล่งพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรรมชาติ จึงทำให้มีประชากรนกนางแอ่นเข้ามาอาศัยและทำรัง วางไข่ เป็นจำนวนมาก โดยมีการวางระบบเพื่อควบคุมคุณภาพความสะอาดของบ้านรังนก และสถานที่โรงงานผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานระดับสากล ได้แก่ GMP , Halal ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกภายใต้แบรนด์ของเรามีคุณภาพสูง และอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ของสารอาหารจากวัตถุดิบอย่างเต็มเปี่ยม

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งส่งและอาหารทะเลทานเล่น ที่ส่งตรงจากท้องทะเลอันดามันไปยังผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ ซีดีนณ์ (cae dean) โดยมีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลในหลายรูปแบบ อาทิ อาหารทะเลพร้อมทาน (Ready to eat ) และอาหารทะเลพร้อมปรุง (Ready to cook) ได้แก่ เนื้อปลาแช่แข็งไร้ก้าง (Fish Fillet) , ซาชิมิ (sashimi) และอาหารทะเลทานเล่นโปรตีนสูง (Fish snack) โดยกลยุทธ์หลักในการผลิตสินค้าทั้งหมด คือ กลยุทธ์”จากทะเลถึงโต๊ะอาหาร”(from sea too table) เพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่ของอาหารจากทะเลสู่โต๊ะอาหารได้อย่างสมบูรณ์ และยังมีศักยภาพสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีความสดสะอาด รสชาติดี และอร่อย โดดเด่นไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายหลักของ EU ในเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดภัย และในราคาที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่ระบบ ‘อาหารที่ยั่งยืน’ ผ่านยุทธศาสตร์ Farm to Fork (F2F) ฉบับใหม่
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ทำให้สินค้ามีการหยุดชะงัก มีอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกี่ยวกับสัตว์ ไปยังประเทศจีนเป็นอย่างมาก จึงทำให้สินค้ารังนกดิบมีจำนวนล้นสต็อก เนื่องจากผู้ซื้อรังนกดิบชาวจีน ไม่สามารถมาซื้อรังนกจากเราได้โดยตรง การส่งสินค้าหรือการทำตลาดส่งออกไปยังประเทศจีนจึงไม่ใช่เรื่องง่าย และอีกปัจจัยหนึ่ง คือ ยังขาดข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน โดยเบื้องต้นได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกและการทำตลาดการค้าระหว่างประเทศ และนั่นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเรื่องการส่งออก
ทั้งนี้ จึงได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ปี 4 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะความรู้ รวมถึงได้อัพเดทข่าวสารด้านการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยทูตพาณิชย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกไปยังประเทศจีนโดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ในการปรับตัวในยามวิกฤตสถานการณ์โควิด19 และยังมีการเตรียมแผนรับมือธุรกิจหลังผ่านโควิดอีกด้วย


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลข่าวสารเรื่องการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมาย และประเทศที่มีศักยภาพใหม่ๆ สำหรับผู้ประกอบการทั่วประเทศ ด้วยการนำทักษะ ความรู้มาเป็นอาวุธ เพื่อให้สามารถไปแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมถึง ยังช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยรายใหม่ ได้เข้าใจเรื่องการส่งออกและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการส่งออก การวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินกิจการฯ บัญชีต้นทุน การตั้งราคาสินค้าให้ได้กำไร ควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมและไม่เสียเปรียบคู่แข่งขันในต่างประเทศ การขนส่ง การชำระเงิน และสิ่งที่ควรระวังในการส่งออก เพื่อวางแผนความเสี่ยง เตรียมตั้งรับ ปรับตัว เพื่อฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาดำเนินได้อย่างราบรื่น

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.