ดิอาจิโอ ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชวนบุคลากรสายท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 อบรมทักษะฟรีในโครงการ LEARNING FOR LIFE

กรุงเทพฯ, 8 ตุลาคม 2563 บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรีเมียมระดับโลก ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพในสายงานการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เข้าร่วมอบรมฟรีในโครงการ LEARNING FOR LIFE ภายใต้หัวข้อ Professional in Beverage Business รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมทักษะด้านวิชาชีพธุรกิจเครื่องดื่ม และการให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า “วิกฤติโรคระบาดส่งผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวและการบริการที่ไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ในขณะที่การท่องเที่ยวและการบริการภายในประเทศก็ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว บุคคลากรในอุตสาหกรรมฯ จึงประสบกับปัญหาความท้าทายในอาชีพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลให้แรงงานส่วนหนึ่งถูกลดวันทำงาน เงินเดือน หรืออยู่ในภาวะว่างงานชั่วคราว การจัดทำโครงการ LEARNING FOR LIFE เพื่อฝึกอบรมทักษะด้านการบริการให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในระหว่างนี้ จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการเสริมทักษะและพัฒนาความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขากลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อสถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวของไทยคลี่คลาย ถือเป็นการยกระดับภาคการท่องเที่ยวและการบริการให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย”

มร. อัลแบร์โต อิเบอัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “DMHT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมในหัวข้อ Professional in Beverage Business รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการ LEARNING FOR LIFE เพื่อแบ่งปันความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับศาสตร์ของเครื่องดื่ม ประเภทและการผลิตเครื่องดื่มชนิดต่างๆ รวมถึงการให้บริการอย่างรับผิดชอบ ให้กับบุคคลากรในอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแม้ในช่วงเวลาวิกฤติที่ท้าทายยิ่งเช่นนี้ DMHT เชื่อมั่นในศักยภาพของอุตสาหกรรมและพร้อมทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งมอบทักษะและองค์ความรู้ที่บริษัทฯ มี เพื่อช่วยผลักดันการเติบโตของบุคลากรและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการอย่างยั่งยืน”
อาจารย์อนุชิต แสงอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวว่า “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เชื่อมั่นในการเรียนรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน หรือ Work-based Education ซึ่งประสบการณ์การลงมือทำงานจริงจะช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ เราจึงได้ร่วมมือกับ DMHT และสมาคมโรงแรมไทย สร้างหลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในสายงานการท่องเที่ยวและการบริการได้ทดลองเรียนรู้ พีไอเอ็มยินดีเป็นคนกลางนำอาจารย์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการ และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะเรียนรู้ร่วมกัน ณ แหล่งเรียนรู้เสมือนจริงพร้อมเครื่องมือครบครันใน Mixology Mockup ห้องปฏิบัติการ Hospitality Lab ประกอบการฝึกปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งมอบความรู้ทฤษฎีทางวิชาการ การจัดการ การบริหาร แนะแนวทางอาชีพ รวมถึงด้านบุคลิกภาพ เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถนำไปต่อยอดอาชีพของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 จึงต้องการช่วยให้เขาสามารถพัฒนาทักษะต่อไป

โครงการ LEARNING FOR LIFE เป็นโครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบื้องต้น ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ครอบคลุมทักษะด้านสปิริตขั้นพื้นฐาน การผลิตของเครื่องดื่มประเภทต่างๆ การให้บริการอย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการให้บริการอย่างรับผิดชอบ โดยเน้นสอนเนื้อหาขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของอาชีพบาร์เทนเดอร์และผู้ประกอบอาชีพในสายการโรงแรม โดยมุ่งปูพื้นฐานทักษะที่จำเป็นต่อวิชาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต โดยปัจจุบัน มีการจัดทำโครงการ LEARNING FOR LIFE กว่า 90 ครั้งต่อปี ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยสำหรับประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการอบรมกับโครงการแล้วกว่า 13,000 คน ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการ LEARNING FOR LIFE ในหัวข้อ Professional in Beverage Business หรือวิชาชีพธุรกิจเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร จำนวนจำกัดเพียง 30 ที่ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานในสายงานการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านอาชีพจากโควิด 19 สามารถส่งใบสมัครได้ที่ noppadolpat@pim.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 094-656-9292 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

 
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.