สมศ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม จ.อุดรธานี ส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรุงเทพฯ 14 ตุลาคม 2563 - ดร.นันทา หงวนตัด (คนกลาง) รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม จ.อุดรธานี พร้อมมอบแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน โดยมีนางสายหยุด น้อยชื่น (คนที่ 1 จากซ้าย)  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม จ.อุดรธานี ร่วมต้อนรับ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม จังหวัดอุดรธานี 
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.