จุฬาฯชวนแพทย์-พยาบาล ทั่วประเทศร่วมประชุมวิชาการแบบNew Normal in Medicine

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญแพทย์ คณาจารย์ พยาบาล ศิษย์เก่า-นิสิตปัจจุบัน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 56 (MDCU Congress 2020) ภายใต้หัวข้อ “New Normal in Medicine” ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเสมือนจริง(virtual meeting) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขจากสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีวิทยากรชั้นนำมาถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในด้านการแพทย์ การดูแล และรักษาสุขภาพ ป้องกันโรคให้กับประชาชน โดยผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจะได้เข้าชม Virtual 360 Tour ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://mdcu.streamssl.com สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-256-4193


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.