ประชุมใหญ่ สภาสมาคมสตรีไทย

นางวิภาศรี มะกรสาร นายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ (แถวยืนกลาง) ร่วมกับ นางเรือนแก้ว กุยยกานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ (แถวยืนกลาง) โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ที่ปรึกษาสมาคมฯ (แถวยืนกลาง) พร้อมด้วย นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสมาคมฯ (แถวยืนกลาง) และ นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสมาคมฯ (แถวยืนกลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในหัวข้อเรื่อง “สตรีกับการพัฒนาตนเองในวิถีชีวิตใหม่(หลังโควิด-19)” โดย คุณพัชรศรี เบญจมาศ (กาละแมร์) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง จัดโดย สภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.