บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จับมือ ม.ศรีนครินทรวิโรฒจัดเสวนา “ทักษะแห่งอนาคต”แนะพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน นำพาองค์กรอยู่รอด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาไทยให้นำหน้าต้องพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21” โดยมี นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ (ที่ 5 จากซ้าย) นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 7 จากซ้าย) บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา(มศว.)(ที่ 6 จากซ้าย) นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้ง JOBBKK.COM และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับ ในเสวนา “ทักษะแห่งอนาคต” แนะพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน นำพาองค์กรอยู่รอด ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรีชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.