DGA เชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563”

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563” ณ โซน OTOP บริเวณลานการแสดงแสง เสียง สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 เป็นระยะเวลา 2 วัน โดย DGA ได้นำบริการดิจิทัลภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อาทิ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัลด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว พร้อมแนะนำ Application CITIZENinfo ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการ และจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในการเข้าใช้บริการ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง 
นอกจากนั้นเพื่อภาคธุรกิจ สพร.ได้เตรียมบริการ Biz Portal ภายใต้เว็บไซต์ bizportal.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ภาคธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง และพบกับกิจกรรมสนุกๆ ร่วมเล่นเกมส์รับของที่ระลึกมากมายที่บูธ DGA ในงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจบุรี ประจำปี 2563”

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.