“โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาซ่อมสร้างและยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่จะสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์”

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและโครงการพระราชดำริเข้าด้วยกัน พร้อมลงไปพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีนี้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว ทั้งหมด5เส้นทางด้วยกันคือชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง-โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง,ชุมชนบ้านโนนกอก -โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวจ.อุดรธานี ,ชุมชนบ้านเกาะเกิด - พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีวสุริโยทัย(ทุ่งมะขามหย่อง)จ.อยุธยา,ชุมชนบ้านท่าระแนะ-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จ.ตราด,ชุมชนมัจฉาสตรีท และชุมชนบ้านทุ่งมหา (ปากคลองโฮมสเตย์)-โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ.ชุมพรนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆได้แก่ประเทศยูเครน,สาธารณรัฐเฮลเลนิก, สาธารณรัฐสโลวัก,ราชรัฐลักเซมเบิร์ก, สาธารณรัฐชิลี, ราชอาณาจักรสเปน, สาธารณรัฐเปรู, ราชอาณาจักรนอร์เวย์,สาธารณรัฐปานามา,ประเทศเนเธอร์แลนด์,ประเทศนิวซีแลนด์,ประเทศไอร์แลนด์, สาธารณรัฐคาซัคสถาน, สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐโปแลนด์
สามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารของโครงการเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/kingwisdom
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.