“รักนะ” ติดโพลคำพูดประทับใจในวันแห่งความรักปีนี้อันดับ 1 วธ.เผย ร้อยละ 74.27 คนไทยส่วนใหญ่จะส่งมอบความรักให้ พ่อ-แม่ มากสุด ลิซ่า วง Blackpink BTS NCT ติดโผด้วย คาดหวังความรักแบบอบอุ่น ทำอาหาร รับประทานอาหาร ไหว้พระทำบุญ/สวดมนต์/ปฏิบัติธรรม ร่วมกัน พร้อมแนะ วธ. จัดกิจกรรมรณรงค์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักของครอบครัว ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน (โพล) ที่มีต่อ “วันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ปี 2566” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 6,207 คน จำแนกเป็นเพศหญิง 3,424 คน และเพศชาย 2,783 คน จากการสำรวจข้อมูลครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพและทุกภูมิภาค สรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.72 ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวันแห่งความรัก (14 กุมภา วันวาเลนไทน์) ในปีนี้ 2. บุคคลที่คิดว่าจะมอบความรักหรือส่งความรู้สึกที่ดีให้ในวันวันแห่งความรัก อันดับแรก ร้อยละ 74.27 พ่อแม่/ผู้ปกครอง รองลงมา ร้อยละ 43.21 คนรัก/แฟน ร้อยละ 40.13 เพื่อน ร้อยละ 29.24 ครูอาจารย์/ผู้มีพระคุณ นอกจากนี้ ร้อยละ 7.52 เป็น ศิลปินดารา นักแสดง คนดัง บุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ ลิซ่า วง Blackpink BTS NCT และร้อยละ 3.46 อื่น ๆ อาทิ ตัวเอง ผู้ที่ด้อยโอกาส คนพิการ ตามลำดับ     

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า 3. ต้องการความรักจากใครมากที่สุด ในวันแห่งความรักปีนี้ พบว่าอันดับ 1 ร้อยละ 46.88 พ่อแม่ อันดับ 2 ร้อยละ 20.35 คนรัก อันดับ 3 ร้อยละ 8.78 บุตรหลาน 4. “จะมอบสิ่งใดให้กับคนที่ท่านรักในวันแห่งความรัก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 64.35 บอกรักด้วยคำพูด อันดับ 2 ร้อยละ 31.03 กอด หอมแก้ม อันดับ 3 ร้อยละ 28.53 บอกรักผ่าน Social อันดับ 4 ร้อยละ 27.39 มอบดอกไม้ อันดับ 5 ร้อยละ 15.61 มอบช็อกโกแลต 5. ต้องการให้คนรักมอบสิ่งใดในวันแห่งความรัก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 66.14 บอกรักด้วยคำพูด อันดับ 2 ร้อยละ 32.14 กอด หอมแก้ม อันดับ 3 ร้อยละ 27.66 มอบดอกไม้ อันดับ 4 ร้อยละ 26.23 บอกรักผ่าน Social อันดับ 5 ร้อยละ 16.90 มอบช็อกโกแลต 6. ท่านคิดว่าจะบอกรักผ่านช่องทางใดบ้าง อันดับ 1 ร้อยละ 76.19 บอกรักด้วยตนเอง อันดับ 2 ร้อยละ 46.75 ไลน์ (Line) อันดับ 3 ร้อยละ 34.28 ช่องทาง Chat ของเฟซบุ๊ก (Facebook) 7. ใฝ่ฝันว่าจะมีความรักในรูปแบบใด พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 68.05 ความรักแบบอบอุ่น อันดับ 2 ร้อยละ 57.74 ความรักที่ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน อันดับ 3 ร้อยละ 52.92 ความรักที่แสดงออกอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 8. กิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความผูกพันในวันแห่งความรัก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 55.87 ทำอาหาร/รับประทานอาหาร อันดับ 2 ร้อยละ 47.33 ไปพักผ่อนท่องเที่ยว ทะเล ภูเขา อันดับ 3 ร้อยละ 38.20 ดูซีรีย์ ฟังเพลงที่บ้าน อันดับ 4 ร้อยละ 27.08 ดูหนังที่โรงภาพยนตร์ อันดับ 5 ร้อยละ 26.57 ไหว้พระทำบุญ/สวดมนต์/ปฏิบัติธรรม 9. คู่รักตัวอย่างในมุมมองของท่าน พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 73.70 บิดา - มารดา อันดับ 2 ร้อยละ 11.17 คู่รัก ศิลปิน-ดารา อาทิ ชมพู่- น็อต /ณเดชน์-ญาญ่า / เคน -หน่อย ฯลฯ อันดับ 3 ร้อยละ 7.96 ตา – ยาย 10. ท่านคิดว่าประโยคหรือคำพูดใดที่ทำให้ท่านประทับใจมากที่สุดในวันแห่งความรัก อันดับ 1 ร้อยละ 88.68 รัก/รักนะ อันดับ 2 ร้อยละ 7.22 อยู่ด้วยกันไปนานๆ นะ อันดับ 3 ร้อยละ 4.31 I LOVE YOU/ฉันรักคุณ อันดับ 4 ร้อยละ 2.48 คิดถึงนะ อันดับ 5 ร้อยละ 2.31 ขอบคุณที่รักกัน

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้ วธ. จัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมการแต่งงานของไทย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อาทิ ปลูกป่า การบริจาคสิ่งของ การบริจาคโลหิต ฯลฯ กิจกรรมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าวันวาเลนไทน์ควรเป็นวันแห่งความรักของครอบครัว กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.