ปตท. ร่วมกับ CEA เปิดโครงการ Content Labปั้นคนรุ่นใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่สากล

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) ยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่สากล ผ่านโครงการ Content Lab คอรส์อบรมพัฒนาทักษะโปรแกรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ และ โปรแกรมภาพยนตร์ หรือ ซีรีส์ จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา โดยมุ่งหวังแพลตฟอร์มโครงการจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มีนาคมนี้

นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ร่วมกับ CEA จัดโครงการ “Content Lab สร้างสรรค์คอนเทนต์ไทย ดันไกลสู่สากล” เพื่อเป็นแพลตฟอร์มหลักผลักดัน “อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย” พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ให้มีความพร้อม ด้วยการเปิดคอร์สอบรมพัฒนาทักษะ 2 โปรแกรม ได้แก่ 1.ภาพยนตร์ หรือ ซีรีส์ (Film & Series) และ 2. ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อผลักดัน “อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย” พร้อมก้าวสู่การเป็น Creative Hub ของภูมิภาคอาเซียน


ทั้งนี้โครงการ “Content Lab” ปตท. เป็นแกนหลักในส่วนของโปรแกรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) โดยเปิดโอกาสให้ Content Creator นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มาร่วมปฏิบัติการพิเศษในห้องทดลองทางความคิดสร้างสรรค์กับคอร์ส Training และ Workshop แบบเข้มข้นเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีประกอบการสร้างสรรค์ผลงานในสาขา ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) พร้อมเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง Virtual Production, AR/XR, AR location base, CG, 3D Model ฯลฯ จากผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าในสาขาต่าง ๆ ของไทย เช่น Metaverse XR, Mango Zero, Real Bangkok พร้อมสัมผัสประสบการณ์ทำงานใน XR Studio ชั้นนำของประเทศ เช่น Supreme Studio และ L&EStudio โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องจะนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ ซีรีส์ งานโฆษณา เกม หรือดิจิทัลคอนเทนต์อื่น ๆ ภายใต้แนวคิด“Meaningful Travel” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ผ่านการนําเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ของไทยด้วยซอฟท์พาวเวอร์
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการ Content Labสาขา ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มีนาคม 2566ที่ Facebook ของ Creative Economy Agency และ Content Lab หรือกรอกใบสมัครทางแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/dlSX8 โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเงินสนับสนุนระหว่างการเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ผลิตผลงาน มูลค่ารวมสูงสุด 150,000 บาท/ทีม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด) พร้อมโอกาสในการต่อยอดไอเดียผลิตเป็นผลงานจริง
“โครงการดังกล่าวได้สอดรับกับพันธกิจของ ปตท. ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีด้านซอฟท์พาวเวอร์ โดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด หรือ ARV บริษัทในกลุ่มปตท. ในการดําเนินงานร่วมกันภายใต้ แนวคิด TECH-CREATE-FUN คือการนําเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ทั้งผู้สร้างผลงานและผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีขึ้น ซึ่งเราเชื่อว่าเทคโนโลยี ดิจิทัลจะเป็นส่วนช่วยเติมเต็มให้ภาพของการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น” นายชาญ กล่าวเสริม

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.