ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางยุถิกา อศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการประเมินองค์กรคุณธรรม จำนวน 60 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับองค์กรคุณธรรม 21 หน่วยงาน และระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 39 หน่วยงาน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.