วธ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน เตรียมพร้อมเปิดงานมหกรรมงานศิลปะจากทั่วโลก “Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 66 ถึง 30 เม.ย. 67

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมพื้นที่และติดตามการดำเนินงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (Chiang Rai International Art Museum : CIAM) และ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 คณะที่ปรึกษาและทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 
ทั้งนี้ สถานที่บริเวณศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง และหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (Chiang Rai International Art Museum : CIAM) เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่ใช้จัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ตลอดระยะเวลา 5 เดือนระหว่างวันที่ 9  ธันวาคม 2566 - 30 เมษายน 2567 ด้วยการนำผลงานศิลปะ จากศิลปิน มาจัดแสดง

ส่วนหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายนั้น สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานหอศิลป์ในประเทศและจังหวัดเชียงรายให้มีมาตรฐานตามหลักสากล เพื่อรองรับผลงานศิลปะ ศิลปิน และผู้สนใจงานศิลปะจากทั่วโลก ให้ได้รับรู้ประสบการณ์ทางศิลปะได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์


สำหรับงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับอ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) พุทธศักราช 2554 และจังหวัดเชียงราย เตรียมประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั้งการแสดง แสง สี เสียง และเปิดตัวศิลปินระดับโลกที่ร่วมจัดแสดงผลงาน โดยจะมีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในไทย Chiang Rai Art Carnival 2023 ที่หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงราย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นี้ ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.