โครงการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, อแมนด้า แวน เด็น ดูล (ซ้าย), หัวหน้าทีมพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย, และ เดน่า เคนนีย์ (ขวา) หัวหน้าโครงการ USAID Clean Power Asia เข้าร่วมงานแถลงข่าวและร่วมกิจกรรม USAID Renewable Energy Symposium and Electric Vehicle Challenge ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของ โครงการ USAID Clean Power Asia ทั้งนี้ โครงการ USAID Clean Power Asia ของรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วยให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการใช้พลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนกว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนเกือบ 10,000 เมกะวัตต์ (เทียบเท่ากับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 8 ล้านหลังคาเรือน)

หมายเหตุ: ภายในงานได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย และ ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยอย่างเคร่งครัดในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.