อสส. ลงนามสัญญาจ้าง CEO คนใหม่

นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์กรกำกับดูแลให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและในระดับนานาชาติโดยมี คณะผู้บริหารฯ มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยถ.ประชาราษฏร์สาย 1บางโพ กรุงเทพ
 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.