เชลล์ ขับเคลื่อนเมืองแห่งอนาคตด้วย Crowdfunding และพลังเยาวชนร่วมมือกับมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย มอบทุนมูลค่ากว่า 200,000 บาท

กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2564 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จับมือกับมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย ขับเคลื่อนเมืองแห่งอนาคตโดยมีเยาวชนรุ่นใหม่เป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ร่วมทำกิจกรรม นิสิต นักศึกษาผู้สนใจสามารถสมัครขอรับเงินทุนมูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อนำเสนอและดำเนินโครงการ Crowdfunding โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม หรือโครงการจิตอาสา ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความท้าทายในการพัฒนาเมือง อาทิ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม คุณภาพการศึกษา และการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้สูงวัยที่ด้อยโอกาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-15 พ.ค.นี้
นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า เชลล์และมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย มีเจตนารมณ์เดียวกันในการส่งเสริมพันธมิตรที่ไว้วางใจได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ จึงเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ส่งโครงการ ในรูปแบบ Crowdfunding การระดมทุนผ่านทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาชุมชนและจิตอาสาต่างๆ ทั้งนี้มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย จะสนับสนุนทุนในการดำเนินการรวมกว่า 200,000 บาท
“เชลล์ เดินหน้าสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ Powering Progress โดยผสานกลยุทธ์ สัดส่วนธุรกิจ และความมุ่งมั่นตั้งใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการดำเนินโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition เราพบว่า เยาวชนมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สังคม และที่สำคัญมีศักยภาพสูงมากในการพัฒนาเมืองที่จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ได้มีการใช้ออกแบบเมืองที่เน้นการนำพลังงานสะอาดมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา เชลล์มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีกรอบการทำงานที่เปิดโอกาสของการมีส่วนร่วมโดยคนจากหลากหลายภาคส่วนและระหว่างเจนเนอเรชั่น ผมยินดีและขอบคุณมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย ที่สนับสนุนทุนกิจกรรมเพื่อสังคม สำหรับ นิสิต นักศึกษา ที่จะนำเสนอโครงการเพื่อสังคมต่อไป” นายปนันท์กล่าว
นายธเนศร์ รัชตะปีติ ประธานกรรมการ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย และผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจยางมะตอย ภูมิภาคเอเชีย และ ตะวันออกกลาง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า มูลนิธิก้าวไปคู่ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2534 ปัจจุบันดำเนินการมาเกือบ 30 ปีแล้ว ที่ผ่านมาเน้นกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ด้านพัฒนาการศึกษา สุขอนามัย โภชนาการ รวมถึงความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทางมูลนิธิฯได้มอบเงินบริจาคให้กับหน่วยงาน ตลอดจนโรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง“แผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปี 2564 นั้น เรายังคงให้เงินทุนเพื่อการศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมขยายขอบเขตโครงการเพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสังคม เรากำลัง Rethink และมองหาพันธมิตรที่ไว้ใจได้ในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงอยากให้น้องๆ มาช่วยเราคิด เสนอไอเดียใหม่ๆ ช่วยให้มูลนิธิก้าวไปคู่ไทยระดมทุนได้มากขึ้น ช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้น หากน้องๆ มีโครงการเพื่อสังคมอยู่แล้วและอยากให้มูลนิธิฯ สนับสนุนเงินทุน หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่มูลนิธิก้าวไปคู่ไทยจัดขึ้นก็ทำได้เช่นกัน โครงการเพื่อสังคมที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินทุนสนับสนุนรวมกว่า 200,000 บาท และได้รับโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย” นายธเนศร์กล่าว
นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร และประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand เปิดเผยว่า วันนี้อยากจะเชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกระดับชั้น สมัครเข้าร่วมโครงการภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้และหากน้องๆ เคยเข้าร่วมในโครงการ Imagine The Future หรือเป็น Fanpage ของ Imagine the Future Competition จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
“เรามองหาโครงการดีๆ ไอเดียใหม่ๆ ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในทุกๆ มิติ และเกิดจากจินตนาการ ความสามารถ ความตั้งใจดีของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการจิตอาสา กิจกรรมเพื่อสังคม จนถึงโครงการและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อระดมทุน อาทิ Crowdfunding เพื่อสนับสนุนมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย ถึงเวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่จะใช้ศักยภาพในการออกแบบเมืองที่นอกจากน่าอยู่แล้ว ต้องไม่โดดเดี่ยวใครไว้อย่างด้อยโอกาสด้วย เยาวชนคนรุ่นใหม่มีพลังที่เข้มแข็งและมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี เมื่อผสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เชื่อมั่นว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มาร่วมกัน Make the Future we want to see and live in ไปด้วยกัน”
สำหรับขั้นตอนและวิธีการสมัคร นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หรือจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที บอกเล่าโครงการที่สนใจจะดำเนินการ แล้วส่งมาที่ T.laxanaphisuth@shell.com ภายในวันที่ 1 เมษายน-15 พฤษภาคม 2564 นี้
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จาก https://www.facebook.com/imaginethefuturecompetition หรือรับชมข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://fb.watch/4xmDcUGB7E/

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.