ประชุมสามัญมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

คุณฐิระวัตร กุลละวณิชย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่3-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธาน “การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔” โดยมี คุณระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่1-ซ้าย/แถวนั่ง) พร้อมด้วยคณะกรรมการของมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.