เชลล์ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วม Imagine the Future 2021 ติวเข้ม 6 ทีมคนรุ่นใหม่เปลี่ยนผ่านพลังงาน-สร้างเมืองอนาคต

กรุงเทพฯ 16 เมษายน 2564 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Powering Progress เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ในโครงการ “Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand” หรือ ITF 2021 ที่มีทีมผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย ร่วมใน Bootcamp โปรแกรมยกระดับศักยภาพโดยวิทยากรจากหลายองค์กรภาคีทั้ง depa และผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เรียนรู้ Shell Scenario “Sky 1.5” โดยมีโจทย์เป็นการนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านพลังงาน การเดินทางขนส่ง การดำเนินชีวิต และเมืองแห่งอนาคตภายในปี ค.ศ.2050 รอบสุดท้ายตัดสินเดือนมิถุนายนนี้ ผู้ชนะเตรียมคว้าเงินรางวัล 50,000 บาท และเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันเวทีนานาชาติ
นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ประเทศไทย ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นธุรกิจพลังงานที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและศักยภาพของบุคลากรของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Powering Progress เชลล์ดำเนินธุรกิจโดยการสร้างสรรค์สังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยเน้นการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ โครงการ “Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand” ตอกย้ำถึงศักยภาพของเยาวชนในฐานะผู้สร้างสรรค์และร่วมออกแบบเมืองโดยเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ ทักษะ จินตนาการและความเอาใจใส่ต่อสังคมที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งทั้งในวันนี้และอนาคต”
นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand กล่าวว่า “ในปีนี้เชลล์ประเทศไทยได้จัดกิจกรรม Bootcamp เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อาทิ Shell Scenarios โดยเปิดตัว “Sky 1.5” เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในโครงการนี้ด้วย สำหรับองค์ความรู้ด้านพลังงานในมิติของการเดินทางและขนส่ง (Mobility) องค์ความรู้เรื่องธุรกิจและนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแห่งอนาคต อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่พัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มาให้ความรู้และจะร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ITF 2021 ในรอบประเทศไทยและในระดับภูมิภาค Asia Pacific & Middle East ต่อไป”
ขณะที่ประเทศไทยมุ่งหน้าไปสู่อนาคตของพลังงานคาร์บอนต่ำและปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เชลล์แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่จริงจังในการผสมผสานระหว่างความยั่งยืนและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ในโครงการ “Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand” โดยทั้ง 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและเข้าสู่โปรแกรมการฝึกทักษะใน Bootcamp แล้ว จะเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์ ความน่าเชื่อถือของแบบจำลอง และรูปแบบของจินตนาการที่แต่ละทีมนำเสนอให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของผู้คนในปี 2050 โดยมีการเปลี่ยนผ่านและการใช้พลังงานเป็นองค์ประกอบสำคัญ
นายคณิน ตั้งชาติสิริ, นางสาวแครี่ เหล่าฤกษ์อุทัย และ นางสาวนัชชา ยงพิพัฒน์วงศ์ จากทีม Global Minds หนึ่งในผู้เข้าร่วม Bootcamp ได้เล่าถึงประสบการณ์ครั้งนี้ว่า “ขอขอบคุณเชลล์ประเทศไทยและโครงการ ITF 2021 วิทยากรทุกท่าน รวมถึงพี่เลี้ยงจิตอาสาทุกคน ที่เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้และส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม ถือเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ของพวกเราโดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำทักษะที่ได้จากการเข้าร่วม Bootcamp ครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตจริงของเราได้”
นางเชียวเว่ย ลิว รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร เชลล์ เอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า “เชลล์ มีความมุ่งมั่นในการจัดหาพลังงานที่หลากหลายตอบความต้องการ โดยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 นอกเหนือจากการดำเนินงานภายใต้โซลูชันด้านพลังงานสะอาดแล้ว เชลล์ยังดำเนินการยุทธศาสตร์ Powering Progress ในการรวมพลังกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคสังคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจพลังงาน และแน่นอน รวมถึงคนรุ่นใหม่วันนี้ที่จะก้าวต่อไปในฐานะผู้นำในอนาคตด้วย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น เชลล์ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับตัวแทนทีมประเทศไทย ในการแข่งขัน ITF ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางที่ประเทศสิงคโปร์ ชิงเงินรางวัล 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ช่วงเดือนกันยายนนี้”

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.