อพท. ช่วยผู้พิการ

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. และนางสาวพานิณี
สุขสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กลุ่มส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพท. เดินทางไปมอบทุน 112,420 บาท เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการจำนวน 2 ราย คือนายสำราญ ปิ่นทอง อายุ 57 ปี พิการทางการมองเห็น เพื่อนำไปซื้อรถซาเล้งใช้สำหรับเก็บขายของเก่า และนางสาวสว่างจิตต์ ยลศิริธรรม อายุ 56 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อนำไปซื้อรถโยกสำหรับผู้พิการที่ใช้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ชุมชนหัวรถจักร ตึกแดง และชุมชนวัดคฤหบดี กรุงเทพฯ


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.