บอร์ด อพท. สัญจร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอนันต์ ชูโชติ (ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการ (บอร์ด) อพท. และคณะ เดินทางสำรวจความพร้อมการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมบอร์ดสัญจร จังหวัดสุโขทัย โดยมี น.อ.อธิคุณ คงมี (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ อพท. และผู้บริหาร ให้การต้อนรับพร้อมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดังกล่าว ล่าสุดได้ร่วมกับ อบจ.สุโขทัย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดทำหลักสูตร “สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน” บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมถึงอาชีวะศึกษา ส่วนวาระการประชุม บอร์ด อพท. พิจารณาและเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2570 ฉบับใหม่ทบทวนและต่อยอดจากแผนเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชนผู้เป็นเจ้าของแหล่ง เป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2570 ให้จังหวัดสุโขทัย สูงถึง6,455 ล้านบาทเติบโตจากปี 2563 ราว 50% ซึ่ง อพท. จะได้นำเสนอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในโอกาสต่อไป

- นายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการ (บอร์ด) อพท. 

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.