ททท.สำนักงานสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2564 ณ จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัว วัดป่าอาเจียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงาน “วันช้างไทย”ประจำปี 2564 ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นผู้คุณูปการของแผ่นดิน
นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า การจัดงาน “วันช้างไทย” จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างและควาญช้างที่ล่วงลับพร้อมร่วมกัน เซ่นไหว้ศาลปะกำ ตามประเพณีความเชื่อของชาวกูยเลี้ยงช้าง เพื่อบูชาและบอกกล่าวบรรพบุรุษ และให้ประชาชน คนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญและการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น ประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น“วันช้างไทย”วันช้างไทยนับเป็นการยกย่องให้เกียรติ ว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญของชาติไทย นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติหรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ในทางความเชื่อของชาวช้างและประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องของความโชคดี การประกอบกิจการอันเป็นมงคล และ ความเคารพ เชื่อมั่น ความศรัทธาต่อพระพิฆเนศวร เนื่องจากรูปลักษณ์กายเป็นมนุษย์เศียรเป็นช้าง และพระกรหนึ่งข้างถือบ่วงบาศ อีกหนึ่งข้างถือขอสับช้างซึ่งเป็นสิ่งมงคลของชาวช้าง เมื่อครั้งในอดีตชาวกวยออกไปจับช้างป่า อุปกรณ์ที่สำคัญคือเชือกปะกำซึ่งข้างหนึ่งของเชือกทำเป็นบ่วงบาศให้สามารถคล้องช้างได้ และตะขอสับช้างเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบังคับช้างที่คล้องได้จากป่าอีกทั้งในวันอันเป็นมงคล ชาวช้างจึงมีการนำพระพิฆเนศวรซึ่งเป็นที่เคารพนับถือมาทำพิธีบรวงสรวงความเป็นสิริมงคลเรื่อยมาจากอดีต จนถึงปัจจุบัน โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีคนเลี้ยงช้างและประวัติความเป็นมาของช้างให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ตามแผนตลาดการท่องเที่ยว ปี 2564 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ตามโครงการเที่ยวอีสานวันธรรมดา @ สุรินทร์- ศรีสะเกษ, โครงการMore coo lอีสาน @สุรินทร์- ศรีสะเกษ และโครงการคิดถึง...เมืองรอง @ สุรินทร์-ศรีสะเกษ

นอกจากนี้... นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่นๆ ได้ อาทิ โลกของช้าง Elephant World อ.ท่าตูม หมู่บ้านเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ ชมงานหัตถกรรมการผลิตเครื่องเงินเอกลักษณ์เฉพาะของสุรินทร์ ที่เรียกว่า “ลูกปะเกือม” พร้อมซื้อหาผลิตภัณฑ์ เช่น กำไล เข็มขัด สร้อยคอ ต่างหู ฯลฯ หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง (จันทร์โสมา) ชมการสาธิตการทอผ้าไหมฝีมือวิจิตรงดงาม อ.เมืองสุรินทร์ เลือกซื้อผ้าไหมมัดหมี่หลากหลาย และมีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง อาทิ แซตอมออร์แกนิคฟาร์ม อ.จอมพระ, วนอุทยานพนมสวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
• ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 44 51 4447 - 8 โทรสาร. 0 4451 8530
e-mail:tatsurin@tat.or.th http://www.tourismthailand.org/surin
www.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672
กำหนดการ
งานสืบสานงานบุญวันช้างไทย จังหวัดสุรินทร์ 
วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564
ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จัง
หวัดสุรินทร์
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
 เวลา 07.00 – 07.30 น. - ประชาชนและช้างรวมกัน ณ บริเวณศาลาเอราวัณ วัดป่าอาเจียง
 เวลา 07.30 - 08.00 น. - พีธีบวงสรวงไหว้พระครูปะกำช้าง โดยหมอช้าง
 เวลา 08.00 – 09.00 น. - ช้าง ประชาชน ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
 เวลา 10.00 – 11.00 น. - เสวนา “วิถีชุมชน คนรักษ์ช้าง สร้างชื่อไทย” 
 เวลา 11.00 – 12.00 น. - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม) และคณะ เดินทาง
 เวลา 12.00 – 13.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้าน / ชมผลงาน นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุรินทร์
 เวลา 14.30 – 15.30 น.  - พิธีสวดทักษิณา บังสุกุลช้าง และถวายผ้าป่า
 เวลา 19.00 – 20.00 น.    - เจริญพระพุทธมนต์ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป - การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รำหมูดหมัด (แกลมอ) บวงสรวงพระครู       ปะกำช้างแบบดั้งเดิม  **จัดแสดงสินค้า OTOP
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 
เวลา 07.00 น. - หมอช้างทั้งเก่าและใหม่พร้อมกัน ณ มณฑนพิธีพิพิธภัณฑ์พ่อปู่ครูปะกำ   ช้างประกอบพิธีบวงสรวงเซนไหว้พ่อปู่ครูปะกำและบรรพชนต้นตระกูลที่ล่วงลับไปแล้ว
เวลา 08.00 น. - ช้างและญาติธรรมสายบุญจากทุกสารทิศ ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
เวลา 09.00 น. - เลี้ยงอาหารช้าง นั่งช้างอธิษฐานจิตรอบศาลา “เอราวัณ”
เวลา 13.00 น. - สวดทักษิณา บังสุกุล สุสานช้าง และถวายผ้าป่า พระสงฆ์อนุโมทนาประพรมน้ำพุทธมนต์ เป็นเสร็จพิธี
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

       

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.