เชลล์ จับมือ depa สานฝันคนรุ่นใหม่พัฒนาเมืองแห่งอนาคต ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Imagine the Future 2021 Thailand


       บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ผสานความร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa (Digital Economy Promotion Agency) เพิ่มโอกาสการพัฒนาวิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand” ผลักดันจินตนาการสร้างแบบจำลองเมืองแห่งอนาคตและการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่ความสำเร็จ depa พร้อมสนับสนุนทีมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ แบ่งปันประสบการณ์ และลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหารเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ หรือ “สมาร์ตซิตี้” (Smart City) ต้นแบบ


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้ โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้ เชลล์ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริมการพัฒนาเมืองพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย และเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการและประสบการณ์ขับเคลื่อนแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “โครง การ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand จุดประกายความรู้ ความคิด และจินตนาการที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ เชลล์เปิดให้มีการนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์อนาคตและบทบาทของพลังงานในการดำรงชีวิต การทำงาน และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในอีก 30 ปีข้างหน้า สำหรับไฮไลท์ของปี 2564 นี้ เชลล์ได้เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่อง Shell Scenarios “Sky 1.5” ซึ่งเปิดตัวล่าสุด และที่พิเศษยิ่งขึ้นคือ เราได้รับเกียรติจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทีมผู้ชนะการแข่งขัน ITF เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ด้วย”


ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ depa (กลุ่มโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม) กล่าวว่า “การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ นับเป็นหนึ่งในบทบาทภารกิจที่สำคัญของ depa เรามีความยินดีอย่างยิ่งในการมีส่วนสนับสนุนโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition โดย เชลล์ ปัจจุบัน depa เป็นหน่วยงานชั้นนำที่มีองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทย depa ยินดีให้การสนับสนุนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบวิทยากร กรรมการตัดสิน และการศึกษาดูงานในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ หรือ ‘Smart City Ambassador’ แก่ผู้ชนะโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition ต่อไป”


นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand กล่าวสรุปว่า “เชลล์มุ่งหวังให้เยาวชนเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ในการร่วมสร้างเมืองที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ จึงเดินหน้าการแข่งขันต่อเนื่องในรูปแบบ Virtual แม้ว่าจะมีความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่โครงการฯ ได้รับความสนใจจากน้องๆ และมีการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากนิสิตนักศึกษาจำนวนมากถึง 62 ทีม กว่า 400 คน จาก 20 มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ผู้เข้ารอบรองสุดท้ายทั้งสิ้น 6 ทีม จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่ Bootcamp โปรแกรมฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ ขอบคุณน้องๆ เยาวชนคนทุกท่านที่ไว้วางใจให้เชลล์เป็นพันธมิตรในการสร้างเสริมศักยภาพให้คนรุ่นใหม่มีแนวคิดก้าวหน้า มีความสามารถในการวิเคราะห์ มีทักษะในการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันออกแบบพลังงานที่ยั่งยืนและกำหนดการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตตามจินตนาการของพวกเขาเองต่อๆ ไป”

ผู้ชนะเลิศในระดับประเทศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ชิงเงินรางวัล 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ สามารถติดตามได้ที่ เฟสบุคเพจ Imagine the Future Competition (https://www.facebook.com/imaginethefuturecompetition/)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.