การส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้บริบทใหม่

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่6-ซ้าย/แถวยืนบน) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด”รวมถึงมอบนโยบาย“การส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้บริบทใหม่” ให้กับสหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 50 คน โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ที่7-ซ้าย/แถวยืนบน) นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ที่5-ซ้าย/แถวยืนบน) ร่วมด้วยผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม ให้การต้อนรับ จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.