กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานประกาศรางวัลประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก โครงการ 4th Thailand Plastics Awards 2020 ในธีม The New Normal Life

 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก จัดงานประกาศรางวัลประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 (โครงการ 4th Thailand Plastics Awards 2020) ภายใต้แนวคิด The New Normal Life ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Product) ที่ให้ความสำคัญพลาสติกนำกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกใหม่ๆ เกิดการต่อยอดให้ใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น 

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ประธานจัดงานประกาศรางวัล  Thailand Plastics Awards 2020  กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดงานว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมพลาสติกให้เกิดมูลค่ากับอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะรับผลิตแบบโออีเอ็มอย่างเดียว และเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่  (New Normal) การจัดงานในปีนี้จึงอยู่ภายใต้แนวคิด The New Normal Life ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Product) ที่เหมาะกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 

ก่อนหน้านี้ พลาสติกตกเป็นผู้ร้ายมาตลอด แต่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พลาสติกกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเพราะมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ช่วยให้ปลอดภัยหากมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ในการคัดแยกขยะหรือนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นับว่าสอดรับกับธีมของงาน The New Normal Life ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการไอเดีย การออกแบบ เพราะนอกจากจะเหมาะกับวิถีชีวิตใหม่แล้วยังมุ่งให้สอดรับกับแนวโน้มของโลกที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ มีทั้งประเภทนักศึกษา – บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ มีผลงานส่งเข้ามาจำนวนมาก โดยเฉพาะประเภทผู้ประกอบการ มีทั้งหมด 8 หมวด ด้วยกันประกอบด้วย 

 - บรรจุภัณฑ์ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Packaging) 

-  บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Non-Food and Beverage Packaging)

-  ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการขนส่ง (E-commerce and Logistic) 

-  ผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวัน (Lifestyle Product) 

-  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical and Healthcare) 

-  ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (Construction / Industrial) 

-  ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษา เสริมพัฒนาการ (Toy, Stationery & Education  

โดยผลการประกาศรางวัล โครงการ 4th Thailand Plastics Awards 2020 ประเภทนักศึกษา – บุคคลทั่วไป หมวด Circular Economy Product รางวัลชมเชย มี 2 ทีม ได้แก่ ทีม 2019 กับผลงาน All – Milk และทีม Spine กับผลงาน SpineXได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

สำหรับผลการประกาศรางวัลโครงการฯ สำหรับผู้ประกอบการ ได้แก่

หมวดบรรจุภัณฑ์ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Packaging)

-  รางวัล Silver  ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  จากผลงาน “ซันมัม ถุงเก็บน้ำนมแม่ พร้อม สมาร์ท ซันแฟมิลี่ แอปพลิเคชั่น”

-  รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “Bio-based antifog BOPP” 

-  รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “Proud Measure Sugar Dispenser”

หมวดบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้ บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Non-Food and Beverage Packaging)

-  รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “Chemically Recycle Post-consumer BOPA film”

หมวดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวัน(Lifestyle Product)

-  รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “ชุดถังขยะ 4R (Modular Bin with Drawstring Bag)”

-  รางวัล  ชมเชย ได้แก่ บริษัท ศรีสำอาง ซัพพลายเออร์ จำกัด จากผลงาน “MAZORI Recycle Sandals”

-  รางวัล ชมเชย ได้แก่ บริษัท PTT Global Chemical Pubic Company Limited จากผลงาน “Upcycling Bin for coffee cafe”

หมวดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical and Healthcare)

-  รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท SCG Chemicals Company Limited จากผลงาน “Smart transfer wheelchair Cushion”

-  รางวัล ชมเชย ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “ถุงซิป แอนตี้ไวรัส ซันซิป”

หมวดผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (Construction/Industrial) 

- รางวัลชมเชย ได้แก่ PTTบริษัท  Global Chemical Public Company Limited จากผลงาน “Variations of Void”

-  รางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัท PTT Global Chemical Public Company Limited จากผลงาน “Upcycling wall decoration”

สำหรับแผนการจัดงานโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยปกติจะจัด 2 ปี ครั้ง เพื่อนำผลงานระดับ Gold Awards ส่งเข้าประกวดในงาน“ASEAN Plastics Awards 2022”   

“สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล จากผลงานจะเห็นว่าจริง ๆ แล้วคนไทยมีความสามารถอยากให้รักษาสิ่งดี ๆ ตรงนี้ไว้ และขอให้พัฒนาต่อยอดผลงานออกไปให้เกิดความต่อเนื่องในการดึงศักยภาพและไอเดียใหม่ ๆ สู่ผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนโครงการดี ๆ อย่างนี้จะยังคงมีต่อไป โดยเฉพาะหากนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในมุมของสถานประกอบการในระดับอุตสาหกรรมก็สามารถปรึกษากับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้” คุณสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กล่าวทิ้งท้าย 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.