สจล. จับมือ อิออน เรียลลิตี้ เปิดศูนย์ KMITL Interactive Digital Centerศูนย์วิจัยและเรียนรู้เทคโนโลยีเออาร์-วีอาร์ แบบครบวงจรแห่งแรกของไทย

กรุงเทพฯ 25 พฤศจิกายน 2564 – คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนที่ 4 จากซ้าย) มร.แดน เลเจอส์การ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท อิออน เรียลริตี้ (EON Reality) สหรัฐอเมริกา (คนที่ 6 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเปิด “ศูนย์ KMITL Interactive Digital Center” ศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเสมือนจริงแบบครบวงจรแห่งแรกของไทย หนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเออาร์-วีอาร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนของการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร เมื่อเร็วๆ นี้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

คำอธิบายภาพจากซ้าย
1. คุณนพพร อินทร์สุข Territory Sales Executive Architecture, Engineering & Construction บริษัท ออโดเดสก์ (Autodesk)
2. คุณกฤษณา ชาญชัยพล Territory Sales Executive Design & Manufacturing บริษัท ออโดเดสก์ (Autodesk)
3. คุณตรีภพ รัตนภานพ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4. ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
5. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6. มร.แดน เลเจอส์การ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท อิออน เรียลริตี้ (EON Reality) สหรัฐอเมริกา
7. คุณบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน สจล.
8. คุณจิตรนรา นวรัตน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย สจล.ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.