DGA เตรียมจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 64 “DG Awards 2021”แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) เตรียมจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “DG Awards 2021” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล แก่หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อสร้างกำลังใจและแรงสนับสนุนให้กับหน่วยงานในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดบริการภาครัฐหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้เกิดการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐมุ่งเข้าสู่การเป็นรัฐบาลเปิดและเชื่อมต่อกัน (Open and Connected Government) ต่อยอดไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ ซึ่งสามารถดูรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dga.or.th

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.