สจล. จับมือ กระทรวงเกษตรฯ เร่งเครื่องภาคการเกษตร-การประมงไทย ด้วยงานวิจัย

  กรุงเทพฯ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนที่ 3 จากซ้าย) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คนที่ 1 จากซ้าย) และนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “การพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาวิชาการด้านวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการประมง” เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร พร้อมทั้งผลักดันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่การประมงและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอนาคตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.