สขค. - กกพ. ยกระดับการแข่งขันกิจการพลังงาน

กรุงเทพฯ 24 พฤศจิกายน 2564 - นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ที่ 2 จากซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับประสิทธิภาพของทั้ง 2 หน่วยงานในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า (คนขวา) และ รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (คนซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา)
1. รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2. นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

3. นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

4. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

   
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.